Home
Corona
Sportaccommodatie
Multifunctioneel
Sportkantine-Lounge
Partners Heidepark
Zelfstandig sporten
Contact


Sportkantine & Lounge

Het ideale sportcomplex van de toekomst is veel meer een open en toegankelijke ontmoetingsplek. Kantine accommodaties voor alle afzonderlijke verenigingen leveren geen passende bijdrage aan dat concept. Ook gaven steeds meer leden aan het wenselijk te vinden om naar één gezamenlijke kantine te gaan. Dat bevordert het maatschappelijke gebeuren op het sportpark. Daarom is het initiatief genomen om gesprekken te voeren voor een gezamenlijke ontmoetingsplek. Een gezamenlijke sportkantine dus voor alle bestaande en nieuwe gebruikers van de sporthal, spelzaal, kunstgrasvelden en multifunctionele ruimtes.

Door de overkapping tussen de nieuwbouw van de spelzaal en de sportkantine is er een ruimte ontstaan welke als lounge gebruikt wordt. Deze lounge wordt bij grote drukte als extra ruimte gebruikt voor de sportkantine. Op tijdens dat de sportkantine gesloten is en er wel binnensport plaats vindt, kan in de lounge een kopje koffie of frisdrank uit een automaat genuttigd worden.

 

 

Stichting Sportbelangen Lemelerveld | info@heideparksport.nl