Home
Corona
Sportaccommodatie
Multifunctioneel
Sportkantine-Lounge
Partners Heidepark
Zelfstandig sporten
Contact


Zelfstandig sporten

Sportcomplex Heidepark is de afgelopen tientallen jaren ontwikkeld en ingericht voor georganiseerde sport. Deze opzet en het nagenoeg exclusieve gebruik door georganiseerde sporters is in de loop der jaren onveranderd gebleven. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen vragen nu om een bredere inzet van sportparken. Tegelijkertijd maken technologische innovaties een intensiever gebruik van sportparken mogelijk.

 

Heidepark sport is een zogenaamd open sportpark. Dat betekent dat naast georganiseerde, ook de ongeorganiseerde sporter welkom is. Wel zijn enkele afspraken in het gebruik nodig voor het goed functioneren van een open sportpark. Zeker als het gaat om de kunstgrasvelden.

De kunstgrasvelden zijn beschikbaar voor de voetbal- en handbalvereniging op alle momenten dat dat voor hen nodig is. Ook kunnen de scholen en de BSO tijdens de lessen bewegingsonderwijs en buitenschoolse opvang ten allen tijde gebruik maken van het kunstgrasveld. Als de handbal, voetbal,  of de scholen geen gebruik maken van de velden, is iedereen van harte welkom. Voorwaarde is dat er met passend schoeisel wordt gesport, er geen rommel wordt achter gelaten en dat de fiets in de daartoe bedoelde ruimte wordt geparkeerd. 

 

De trimbaan is voor iedereen vrij toegankelijk.

 

 

Stichting Sportbelangen Lemelerveld | info@heideparksport.nl